เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
 • ทางรถไฟสายมรณะ
 • ค่ายสุรสีห์
 • โรงถ่ายทำภาพยนตร์ตำนานฯ
 • ต้นจามจุรียักษ์
 • สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค
 • วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย
 • บ้านหนองขาว
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จฯ
 • โครงการห้วยองคตฯ
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่
 • น้ำตกไทรโยคน้อย
 • วัดป่าหลวงตาบัว(วัดเสือ)
 • ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์ฯ
 • ปราสาทเมืองสิงห์
 • เขื่อนศรีนครินทร์
 • น้ำตกเอราวัณ
 • น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด
 • เขื่อนวชิราลงกรณ
 • เหมืองปิล๊อก
 • น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
 • เขาช้างเผือก
 • ถ้ำเสาหิน
 • น้ำพุร้อนหินดาด
 • น้ำตกผาตาด
 • น้ำตกนางครวญู
 • สะพานมอญ
 • เมืองบาดาล
 • วัดวังก์วิเวการาม
 • ด่านเจดีย์สามองค์
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
 • อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 • อุทยานแห่งชาติไทรโยค
 • อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • ศึกษาธรรมชาติป่าพุ ต.ห้วยเขย่ง
 • ป่าสังขละบุรี
 • สวนป่าทองผาภูมิ
 • สวนป่าเกริงกระเวีย
 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติไทรโยค  
  หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
  โทรศัพท์ : 0 3468 6024 โทรสาร : 0 3468 6024
  อีเมล: saiyok_np23@hotmail.com

  ลักษณะภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศ โดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนส่วนใหญ่มีความสูง โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 300-600 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางเทือกเขาส่วนใหญ่จะทอดยาวจากตอนเหนือของพื้นที่ด้าน ทิศตะวันตกติดชายแดนพม่าจะมีความสูงชันมากกว่าด้านทิศตะวันออก จุดสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ เทือกเขาเราะแระ ซึ่งสูงประมาณ 1,132 เมตร ตั้งอยู่บริเวณแนวเขตด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถัดจากบริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ราบถึงที่ราบลอนคลื่นในระหว่างหุบเขาและร่อง น้ำ ที่ราบลุ่มอันเกิดจากตะกอนลำน้ำจะมีพื้นที่ไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหุบเขาดังที่กล่าวมาแล้ว
  จากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาความลาดชันโดยรวมจึงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางเหนือใต้ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกและบางจุดของพื้นที่ริมลำน้ำแควน้อย พื้นที่ราบความลาดชัน
  0-8% ที่เป็นบริเวณกว้างกว่าจุดอื่น ๆ ปรากฏเฉพาะริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแควน้อยตอนบนที่จุดไหลผ่านเขตอุทยานแห่ง ชาติบริเวณบ้านวังกร่าง บ้านไทรโยค และที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรโยคทางทิศตะวันออกริมห้วยแม่น้ำน้อย ห้วยผึ้ง และตอนกลางของพื้นที่บริเวณห้วยแห้ง และห้วยบ้องตี้ เท่านั้น

  ลักษณะภูมิอากาศ
  เนื่อง จากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นพื้นที่สูงและยังคงพื้นที่ป่าไม้ ทั้งยังมีแนวสันเขายาวกั้นแนวพรมแดน ทำให้ลักษณะอากาศภายในพื้นที่มีความผันแปรค่อนข้างมาก ประกอบกับได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง และได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนทำให้มีฝนตกและอากาศชุมชื้น จากข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศในลุ่มน้ำแม่กลองซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยคมากที่สุด สามารถสรุปลักษณะภูมิอากาศได้ดังนี้

  ฤดูกาล : สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาล กล่าวคือ
  • ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุด
  • ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์โดยช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงหนาวเย็นที่สุด
  • ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนเมษายน จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งในช่วงนี้เป็นระยะที่ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด

  พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
  ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
  เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขา และตั้งอยู่ที่ระดับความสูงแตกต่าง 100 เมตร ไปจนถึงประมาณ 1,125 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือส่งผลให้สังคมพืชแตกต่างกันตามระดับความสูง
  จากการแปรและตีความ ภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ.2533 ประกอบการตรวจสอบภาคพื้นดิน สามารถจำแนกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้เป็น 7 ส่วน แต่ละส่วนมีขนาดเนื้อที่เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่ (ภาพที่ 10) ซึ่งจากภาพจะพบว่าขนาดพื้นที่ ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกามีพื้นที่ 958 ตารางกิโลเมตรส่วนชนิดของสังคมพืช ผลการแปลและตีความภาพถ่ายดาวเทียมลักษณะโครงสร้างสังคมพืช และชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญพบว่าสังคมพืชหลักของพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค คือ ป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณ
  (Mixed Deciduous Forest) ซึ่งมีเนื้อที่ 810.03 คิดเป็น 84.47 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยแยกย่อยออกได้เป็น ป่าผสมผลัดใบ ป่าผสมผลัดใบผสมไผ่ และป่าไผ่ ส่วนที่เหลือจำแนกออกเป็นป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) และป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ซึ่งป่าทั้งสองชนิดนี้มีเนื้อที่ไม่มากนักส่วนพื้นที่ที่ถูกแผ้วถางทิ้งรก ร้างไว้ และพื้นที่ที่ถูกบุกรุกยังคงใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่
  จากการวางแปลงสำรวจโครงสร้างสังคมพืชและชนิดพันธุ์ไม้ใน 3 สังคมพืชที่ปรากฏในพื้นที่ พบว่าในแต่ละชนิดมีสภาพและชนิดไม้ที่สำคัญ

  สถานที่ท่องเที่ยว
  ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำละว้า น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคเล็ก จุดชมวิวอุทยานแห่งชาติไทรโยค เตาหุ้งข้าวญี่ปุ่น น้ำไทรโยคใหญ่

  การเดินทาง
  เรือ
  จากอำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงเรือที่ท่าเรือ จะมีเรือหางให้เช่าเหมาลำ เดินทางไปตามลำน้ำแควน้อย จนถึงน้ำตกไทรโยค หรือจากสถานีรถไฟสามารถต่อเรือที่ท่าเรือปากแซง บ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค ต่อไปยังน้ำตกไทรโยคได้อีกทางหนึ่ง

  รถยนต์

  ใช้ทางหลวงสายกรุงเทพ ฯ - กาญจนบุรี จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ทางเข้าอุทยานฯอยู่ทางซ้าย หากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพ ฯ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ลงที่สถานีขนส่งกาญจนบุรีต่อรถประจำทางสาย กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ

  รถไฟ
  จากสถานีบางกอกน้อย ( ธนบุรี ) มาลงที่สถานีน้ำตกไทรโยคน้อย ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ( ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ) ต่อรถประจำทางกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ อีกประมาณ 33 กิโลเมตร ติดต่อสถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร.02-4113102

  สำรองที่พัก
  อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ โดยสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรโยค โทร.034-686024 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ

  แผนที่ google map
   
  ระบบจองที่พักและบริการอุทยานแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  แกงป่า, เห็ดโคน, ปลาคัง, ปลาเค้า, กุ้งแม่, ปลาแม่น้ำสดๆ, อาหารป่า, ผัดไทไม่ใส่เส้น, ข้าวเหนียวงาขนมทองโย๊ะ, ขนมจีนมอญ ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่ี่
 • วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน
 • ปราสาทเมืองสิงห์
 • ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ
 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
 • บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
  [CR] อุทยานแห่งชาติไทรโยค @ กาญจนบุรี [Review]
  จากคุณ : คุณแม่ยังสวยลูกสอง

  รีวิวอุทยานไทรโยคใหญ่ วัดสุนันทวนาราม กับ รีสอร์ทน่ารักในราคาย่อมเยา @ ทองผาภูมิ
  จากคุณ : OneMod

  ++กระเตงเด็กดื้อเที่ยวไทย Season 5 ตอน เที่ยวไทรโยคใหญ่ ตะลุยโรงถ่ายพร้อมมิตรฯ แล้วไปชมชีวิตสัตว์โลก++
  จากคุณ : NET-MANIA

  อุทยานแห่งชาติไทรโยค กาญจนบุรี
  3KKK

   
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

  Bookmark and Share
   
  B10 
  B11 
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นกาญจนบุรี
  ข่าวท่องเที่ยวกาญจนบุรี
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท
  รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
    > โฆษณากับเรา
    > พันธมิตร(Partner)กับเรา
    > สะสมแต้ม ไพลินพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9-A10 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home