เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > ข้อมูลทั่วไป  
 
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก  

จังหวัดกาญจนบุรี  เป็น จังหวัดชายแดนพม่าทางตะวันตกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,176,968 ไร่ เป็นพื้นที่ ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 2.5 ล้านไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร ประกอบด้วยช่องทาง เข้าออก ประมาณ 43 ช่องทาง     ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาอยู่ทางด้านเหนือและด้านตะวันตก มีพื้นที่ ราบอยู่ทางตอนใต้กับพื้นที่ราบสูงทางตะวันออกของจังหวัดลักษณะภูมิประเทศดัง กล่าว ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งน้ำสำคัญอยู่หลายสายหล่อเลี้ยงประชากรใน จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด ทั้งยังมีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาจำนวนมากนี้เอง จึงทำให้เกิดทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุ ป่าไม้ พืชพันธุ์ไม้ ลำห้วย ลำธาร น้ำตก รวมทั้ง สัตว์ป่านานาชนิดไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาศึกษา และเพื่อ การท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรียังเป็นเมืองที่มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ นาสนใจ มีหลักฐานสำคัญทางโบราณวัตถุและโบราณสถานเก่าแก่นับพันปีให้ศึกษา หลายแห่ง ส่วนใดด้านประวัติศาสตร์การสงครามของประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีก็ นับเป็นจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ

จังหวัด กาญจนบุรี มีชื่อปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ตั้งเดิมอยู่ที่ตำบลท่า เสา อำเภอเมือง ปัจจุบันเรียกว่ากาญจนบุรีเก่า ตั้งอยู่ใกล้กับเขาชนไก่ทาง เหนือ ที่ตั้งของจังหวัดในปัจจุบัน 18 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเมือพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จกลับจากจากไปตีเมืองทวาย เมื่อปี พ.ศ. 2330 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายเมืองกาญจนบุรีมาตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี ฝั่งตะวันออกของต้นแม่น้ำแม่กลอง คือประตูเมืองและกำแพงเมืองที่ เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้

สภาพภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยเทือกเขากลุ่มเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มสำหรับรองรับน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำพื้นที่ด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด เป็นกลุ่มของเทือกเขาและภูเขา รวมทั้งป่าไม้รกทึบ ลักษณะภูมิประเทศค่อย ๆ ลาดมาทางด้านใต้ ด้านตะวันออก

สภาพอากาศ

จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูอากาศแห้งแล้ง ในฤดูหนาวมีความชื้นในฤดูฝนลักษณะอากาศของจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เพราะได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม
ฤดูหนาว อากาศหนาวเริ่มแผ่ลงมาจากทางเหนือของประเทศไทย ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีอากาศหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามความหนาวไม่มากและไม่ยาวนาน ยกเว้นผืนป่าทางเหนือของอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอสังขละบุรี มีอากาศหนาวเหมือนทางเชียงใหม่และเชียงราย


อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดตาก และอุทัยธานี
ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อ สหภาพพม่า

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ  (รหัสทางไกล 034)

งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท.

02-694-1222 ต่อ 8 , 02-282-9773

ททท.ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี)

034-511-200 , 034-512-500

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

034-512-410 , 034-514-756

ตำรวจท่องเที่ยว

034-512-795

สภ.อ.เมืองกาญจนบุรี

034-621-040-2

สภ.อ.ด่านมะขามเตี้ย

034-642-098

สภ.ต.ด่านแม่แฉลบ

034-597-067

สภ.อ.ทองผาภูมิ

034-599-120 , 034-599-113

สภ.อ.ท่าม่วง

034-611-888 , 611-020

สภ.อ.ท่ามะกา

034-541-040 , 034-640-579

สภ.ต.ท่าเรือ

034-561-030

สภ.อ.ไทรโยค

034-591-030 , 034-591-026

สภ.อ.บ่อพลอย

034-581-244

สภ.อ.พนมทวน

034-579-053 , 034-579-303-4

สภ.ต.ลาดหญ้า

034-589-244

สภ.ต.ลูกแก

034-566-068

สภ.อ.เลาขวัญ

034-576-119 , 034-576-331

สภ.อ.ศรีสวัสดิ์

034-574-220

สภ.อ.สังขละบุรี

034-595-300

สภ.ต.หนองขาว

034-586-113

สภ.อ.หนองปรือ

034-645-234

สภ.อ.ห้วยกระเจา

034-650-042

รพ.กาญจนบุรีเมมโมเรียล

034-624-189-93

รพ.ชนะกาญจน์

034-622-366

รพ.พหลพลพยุหเสนา

034-511-233 , 034-622-999

รพ.แสงชูโต

034-621-127

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

034-630-409

รพ.ด่านมะขามเตี้ย

034-642-102-3

รพ.ท่ากระดาน

034-516-535

รพ.ท่าม่วง

034-611-033 , 034-626-268-9

รพ.ท่าเรือ

034-561-084 , 034-561-335

รพ.ไทรโยค

034-591-034

รพ.บ่อพลอย

034-581-139 , 034-581-160

รพ.พระบารมี

034-645-234

รพ.มะการักษ์

034-542-031 , 034-542-035

รพ.เลาขวัญ

034-576-050

รพ.สังขละบุรี

034-595-058

สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

034-511-502-2

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

034-511-040 , 034-622-952

บริษัท ขนส่ง จำกัด

034-511-387

สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

034-511-182

สถานีรถไฟกาญจนบุรี

034-511-285Link ที่น่าสนใจ
ททท. สำนักงานกาญจนบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลตำบลและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
http://www.thaitambon.com


สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kanchanaburi.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา
พยากรณ์อากาศ 7 วัน กาญจนบุรี


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ: กาญจนบุรี
ที่อยู่ : 14 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์. 0 3451 1200, 0 3451 2500
โทรสาร. 0 3462 3691
อีเมล: tatkan@tat.or.th
เว็บไซต์: http://www.tourismthailand.org/kanchanaburi

เวลาทำการ: 08:30-16:30

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก: ให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยการให้โบรชัวร์การท่องเที่ยวและสร้างสรรค์สื่อการท่องเที่ยว


 
การเดินทาง
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป จ. กาญจนบุรี
รถยนต์
, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง แผนที่ google map ..อ่านต่อ >>
สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
สัมผัสสัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิถีเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ >>
บันทึกความทรงจำ
รวบรวมประสบการณ์ท่องเที่ยวกาญจนบุรี การเดินทาง ท่องเที่ยว การนำเสนอที่หลากสไตล์ อ่านต่อ >>
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
 

Bookmark and Share
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นกาญจนบุรี
ข่าวท่องเที่ยวกาญจนบุรี
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
เกี่ยวกับเรา
สำหรับสถานประกอบการ
  > โฆษณากับเรา
  > พันธมิตร(Partner)กับเรา
  > สะสมแต้ม ไพลินพลัส

:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9-A10 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home