English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
เกี่ยวกับ KanToday.netKanToday.net :
สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผจญภัย - Touch nature, historical and adventure.ความเป็นมา


จากประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองกาญจน์ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้จัดทำ เว็บไซต์ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อเล่า ประสบการณ์ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็๋บไซต์ ได้มีความสนใจเข้ามาสัมผัส สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผจญภัย แฝงไปด้วยกลิ่นไอแห่งวัฒธรรมของไทยและมอญ


www.KanToday.net เว็บไซต์จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในหมวดท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่นท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ, น้ำตก น้ำพุร้อน, ชมทะเลสาบ ขุนเขา, ล่องแพ ขี่ช้าง ชมถ้ำ, ล่องแก่ง โรยตัว ปีนเขา, สายหมอก เหมืองเก่า ทิวเูขาชายแดน, ไหว้พระ..เส้นทางศรัทธา และกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมอื่นๆ โดยข้อมูลได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ ที่พัก แพ รีสอร์ท, แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม , สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ,การเดินทาง , ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว ,สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผจญภัย, บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท   กลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี


วันปฐมฤกษ์ให้บริการเว็บไซต์ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซด์

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ, น้ำตก น้ำพุร้อน, ชมทะเลสาบ ขุนเขา, ล่องแพ ขี่ช้าง ชมถ้ำ, ล่องแก่ง โรยตัว ปีนเขา, สายหมอก เหมืองเก่า ทิวเูขาชายแดน, ไหว้พระ..เส้นทางศรัทธา และกิจกรรมอื่นๆ

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่พัก แพ รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z เพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในส่วนอื่นๆ เช่น แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ จะจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไป ตามสินค้า และบริการ

- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, การเดินทาง, ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผจญภัย, เส้นทางท่องเที่ยว, บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก แพ รีสอร์ท ร้านค้า และสถานบริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พัก สินค้า และบริการ โดยให้บริการออกแบบเว็บเพจ 1 หน้า และแก้ไขข้อมูลฟรี สำหรับผู้ประกอบการที่แจ้งข้อมูล

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟ, น้ำตก น้ำพุร้อน, ชมทะเลสาบ ขุนเขา, ล่องแพ ขี่ช้าง ชมถ้ำ, ล่องแก่ง โรยตัว ปีนเขา, สายหมอก เหมืองเก่า ทิวเูขาชายแดน, ไหว้พระ..เส้นทางศรัทธา และกิจกรรมอื่นๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ี่ยวชาวต่างชาติ ค้นคว้า หาข้อมูลการท่องเที่ยว

- เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ได้แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ดังนี้
- ที่พัก แพ รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z จำนวนมากกว่า 300 ที่พัก เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยสามารถค้นหา โดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- ในส่วน แพจเกจทัวร์, สินค้า ผลิตภัณฑ์, ที่กิน-อาหาร และเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว และ สปา นวดแผนโบราณ จะจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปตามสินค้า และบริการ

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทั่วไป, การเดินทาง, ปฏิทินท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยว, สัมผัสธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และผจญภัย, เส้นทางท่องเที่ยว, บันทึกความทรงจำ, ห้องภาพ และรีวิวที่พัก แพ รีสอร์ท

    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิถิติเว็บไซต์

ข้อมูลสถิติของ www.KanToday.net Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริการของเรา

แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ KanToday.net เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก KanToday.net, facebook และ twitter/ ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ KanToday ได้แก่ www.kantoday.net,KanToday fanpage และ twitter .. อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยประสานกับ แพ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัด จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ KanToday ได้แก่ www.kantoday.net, KanToday fanpage และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก แพ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ บริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน KanToday.net, facebook และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ้ /บริการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ >>

 
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.facebook.com/KanToday.fan
https://twitter.com/kantodaynet
 
 

Bookmark and Share