English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility)  
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ KanToday ได้แก่ www.kantoday.net, facebook และ twitter

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 6 อุทยานแห่งชาติ และ 2 เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า ในจังหวัดกาญจนบุรี

สร้างฝาย สร้างโป่งเทียม ปลูกป่าด้วยพันธุ์พืชประจำถิ่นเพื่อเป็นอาหารช้างป่า และปลูกป่าด้วยการยิงหนังสติ๊กเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ไปเติบโตในพื้นต่างๆ ที่ หน่วยพิทักษ์ป่าผาลาด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชีวิต วิถีเกษตร เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทองผาภูมิ ชมหมู่บ้านกล้วยไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกาแฟ

ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย สับปะรด ฟักทอง หญ้าบาน่า, เลี้ยงช้างและอาบน้ำร่วมกับช้าง, การดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น, อาบน้ำร่วมกับช้าง ที่มูลนิธิ บ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี หรือ บ้านช. ช้างชรา

และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, เกษตรเชิงอนุรักษ์ ดูนก ดูดาว ท่องเที่ยวการอนุรักษ์สัตว์ โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้าน เส้นทางขี่จักรยาน อ่านต่อ >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นนักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยประสานกับ ที่พัก แพ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

KanToday Plus : สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ KanToday.net
รับส่วนลดจาก ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ในวันหยุด วันธรรมดา / แพคเกจทัวร์ / ร้านอาหาร / ร้านค้า / สปา นวดแผนโบราณ และบริการเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>

KanToday.net ฉบับภาษาอังกฤษ
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวจ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษและทาง KanToday.net จัดทำเว็บเพจให้ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าชมเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ อ่านต่อ >>

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัดใน จ.กาญจนบุรี โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ KanToday ได้แก่ www.kantoday.net, facebook และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก แพ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยบริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน www.kantoday.net, facebook และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ้ /บริการออกแบบเว็บไซต์

โครงการที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตร แบบเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก แพ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ KanToday.net เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

พันธมิตร แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก www.kantoday.net, facebook และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

เพื่อนชวนเพื่อน
สามารถเลือกประเภทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มไพลินพลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ
> เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ KanToday.net อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ KanToday.net อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ KanToday.net อ่านต่อ >>

Go Inter
ร่วม Go Inter ไปพร้อมกับ KanToday.net โดยร่วมแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษ
โปรโมชั่นสุดคุ้ม
> ลงโฆษณา 1 ปี จ่ายเพิียง 10 เดือน/ ลงโฆษณา 6 เดือน จ่ายเพียง 5 เดือน
> โปรโมชั่นแรกประทับใจ รับสิทธิ์โฆษณาฟรี 1 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ลงโฆษณากับ KanToday.net ครั้งแรก
สะสมแต้ม ไพลินพลัส
> ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ KanToday.net
> โปรชั่นพิเศษลงโฆษณา วันนี้รับฟรีแต้มสูงสุด 2 เท่า, เพื่อนใจดี รับ 3 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.facebook.com/KanToday.fan
https://twitter.com/kantodaynet
 
 

Bookmark and Share